More than a WEB development...
ERP

ERP

Однією з наших спеціалізацій є розробка та впровадження ERP подібних систем.


ERP (Enterprise Resource Planning) - допомагають організаціям керувати своїми бізнес-процесами і даними, включно з фінансами, закупівлями, інвентаризацією, людськими ресурсами і CRM. Основна мета ERP-системи - інтегрувати й автоматизувати всі бізнес-функції в організації в єдину уніфіковану систему, підвищуючи точність і оперативність даних та ефективність ухвалення рішень.

Розробляли та впроваджували рішення для компаній 2000+ співробітників
Повернутись

Scroll

Системний підхід і планування - запорука успішного впровадження

Особливістю компанії SKALAR у цьому напрямі є проєктний підхід до розробки та впровадженню - єдиний підхід, який дає прогнозований і очікуваний результат для такої складної і багатогранної роботи.

При проєктному підході, розроблювана інформаційна система і майбутнє впровадження ретельно планується на трьох рівнях: "Технічний, Технологічний, "Організаційний".

Опис рівнів впровадження:

 1. Технічний. На цьому рівні формуються вимоги до сервера, системи безпеки, моніторингу роботи, відмовостійкості, кластеризації, мікросервісного підходу тощо). Рівень складається з підготовки серверного оточення (збирання, встановлення та налаштування серверного ПЗ, систем віртуалізації, кластеризації, кластеризації, реплікації, керування розгортанням) та інтеграції системи в наявну в компанії it-інфраструктуру. Ці роботи можуть потребувати обстеження пов'язаних систем. Можуть бути виявлені невідповідності вимогам і некоректні налаштування цих систем, наприклад порушення структури даних в AD. Для виконання коректної інтеграції необхідно привести пов'язані системи у відповідність до вимог.
 2. Технологічний. На цьому рівні виявляється й описується весь необхідний функціонал для розроблення та впровадження, включно з адмінчастиною. Суть робіт цього рівня полягає у розв'язанні Бізнес-завдань компанії. Для формалізації завдань і вимог може знадобитися опитування основних функціональних замовників всередині компанії. На підставі даних опитувань формалізується перелік функціональних вимог, що визначає основні вимоги до розроблюваної системи. Після цього проводять моделювання основних процесів, під час якого розбирають сценарії роботи з інформаційною системою і формують детальні вимоги щодо налаштування та доопрацювання.
 3. Організаційний. На цьому рівні плануються заходи з навчання співробітників (майстер-класи, тести, семінари тощо). Позитивний ефект від впровадження інформаційної системи можливий тільки якщо співробітники будуть нею користуватися. Для вирішення цього завдання є ціла низка методів, зокрема, написання регламентів щодо роботи з системою. Для забезпечення підтримки впровадження по вертикалі проводиться навчання топ-менеджерів компанії і керівників середньої ланки, плануються звіти і QPI по роботі з системою. Окреме навчання проходить техпідтримка і проєктна група Замовника.

План робіт:

  • Розробка концепції впровадження - документ, що містить концепцію впровадження, функціональні вимоги, технічне завдання, аналіз трудовитрат і план-графік робіт.
  • Проведення інтерв'ювання - аналітик з нашого боку проводить серію інтерв'ювання ключових експертів Вашої компанії (ТОП-менеджмент, керівники відділів і підрозділів). При цьому він виділяє критичні, з точки зору загального результату, бізнес-процеси в діяльності організації.
  • Формування переліку цілей і критеріїв їх здійснення - визначаються і пріоритезуються цілі в концепції: "SMART".
  • Моделювання бізнес-процесів - впровадження такого масштабного інструменту як ERP система в роботу компанії змінить Ваші поточні бізнес-процеси. Наше завдання полягає в тому, щоб нові бізнес-процеси максимально задіяли потенціал автоматизації системи та економили Ваші ресурси. Ми детально описуємо Ваші поточні: "AS IS" бізнес-процеси в BPMN нотації і моделюємо нові бізнес-процеси: "TO BE", з урахуванням вимог до впровадження та потенціалу системи, що розробляється.
  • Формування та узгодження документа: "Концепція впровадження" - документ містить опис Ваших поточних бізнес-процесів і нових бізнес-процесів, сформованих з урахуванням усіх можливостей впроваджуваної системи, функціоналу майбутньої системи, кейсів експлуатації, декомпозиції на завдання і плану впровадження. У цьому документі дається відповідь на основні запитання: "Якою буде система і як її впроваджувати". Роботи розбиваються на етапи. Перший етап, як правило, містить розробку мінімально необхідного для роботи функціоналу ("MVP"). Кожен наступний етап описує: "прирощення" функціоналу в порядку пріоритету.
 1. Виконання робіт, запланованих у концепції, - виконання робіт із розроблення, налаштування та доопрацювання відбувається згідно із затвердженим план-графіком та етапністю.
 2. Тестова експлуатація - як правило, здійснюється одним: "піддослідним" співробітником в обмеженому режимі. На даному етапі відбувається виявлення раніше упущених кейсів експлуатації, і вирішення проблем, що виникли, здійснюється доопрацювання системи відповідно до кейсів реального використання.
 3. Промислова експлуатація - проєкт запускається в експлуатацію для всіх співробітників, згідно з планом організаційного впровадження, відбувається запуск всього проєкту і налагодження реалізованого функціоналу, доопрацювання необхідних деталей, усунення помилок, не виявлених під час тестової експлуатації.

Приклади наших проєктів у сфері ERP

Чи готові почати розробку проекту?
Введіть своє ім'я*
+380 00 000 00 00*
Вибрати напрямок
Вибрати послуги
Бюджет від:
0тис.$
Коментар до проекту
Натискаючи на кнопку я приймаюумови згоди